984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Pisanki Workshop 2024

The Polish Museum of America's Easter egg decorating workshop on March 23 was a huge success, as attendees of all ages enjoyed the lively atmosphere and embraced Polish culture. Thanks to the generous support of the Edward T. & Ellen K. Dryer Charitable Foundation and the expert guidance of instructor Christine Frankowicz-Burd, participants had the chance to learn the traditional Polish technique of decorating pisanki using a stylus and hot wax.

These workshops, among the museum's wide range of annual events, are devoted to the preservation and commemoration of Polish culture and traditions. Over time, positive responses from attendees have established this tradition as an annual staple. For enthusiasts of Polish culture, these workshops offer a special chance to connect with and protect our cultural legacy. These Easter workshops underscore the Polish community’s enthusiasm for sharing their heritage with others. Thank you to everyone who participated! We hope to see you next year - Happy Easter!

===

Warsztaty zdobienia pisanek w Muzeum Polskim w Ameryce które odbyły się 23 marca okazały się ogromnym sukcesem – uczestnicy w każdym wieku cieszyli się żywą atmosferą i integrowali się z polską kulturą. Dzięki hojnemu wsparciu Fundacji Charytatywnej Edwarda T. i Ellen K. Dryer oraz fachowemu wsparciu instruktorki Christine Frankowicz-Burd, uczestnicy mieli okazję poznać tradycyjną polską technikę ozdabiania pisanek za pomocą rysika i gorącego wosku.

Warsztaty te, należące do bogatej oferty corocznych wydarzeń muzeum, poświęcone są ochronie i upamiętnianiu polskiej kultury i tradycji. Z biegiem czasu pozytywne reakcje uczestników ugruntowały tę tradycję jako stały element corocznego wydarzenia. Dla miłośników polskiej kultury warsztaty te są wyjątkową szansą na nawiązanie kontaktu i ochronę naszego dziedzictwa kulturowego. Co więcej, warsztaty te, będące częścią różnorodnych wydarzeń kulturalnych muzeum, podkreślają entuzjazm Polonii w dzieleniu się swoim dziedzictwem z innymi. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu. Mamy nadzieję zobaczyć Państwa w przyszłym roku – Wesołego Alleluja!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.