984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy World Theater Day!

On March 27 we celebrate the art form that brings stories to life, stirs emotions, and unites cultures worldwide. At the Polish Museum of America, we're honored to pay tribute to the rich tapestry of theater history that resonates deeply within our community.

To mark this special occasion, we're excited to share glimpses of our collection, showcasing photographs and artifacts that highlight the global influence of theater. From intricate costumes to iconic stage designs, each piece tells a unique story of creativity and expression.

We invite you to delve deeper into the world of Polish theater with our exclusive film, "The Beginnings of the Polish Theater in Chicago" under this link: LINK. Join us on a journey through time as our very own Basia Kożuchowska shares insights and anecdotes that illuminate the vibrant heritage of Polish theater in our city.

We also invite you to visit the PMA where you can learn all about the beginnings of the Polish theater in person!

===

27 marca świętujemy formę sztuki, która ożywia historie, wzbudza emocje i jednoczy kultury na całym świecie. Jako Muzeum Polskie w Ameryce celebrujemy bogatą historię teatru, która głęboko rezonuje w naszej społeczności.

Aby uczcić tę wyjątkową okazję, z radością dzielimy się fragmentami naszej kolekcji, prezentując zdjęcia i artefakty podkreślające globalny wpływ teatru. Od skomplikowanych kostiumów po kultowe scenografie – opowiadają one wyjątkową historię kreatywności i ekspresji.

Zapraszamy do głębszego zagłębienia się w świat polskiego teatru dzięki naszemu ekskluzywnemu filmowi „Początki Teatru Polskiego w Chicago” pod linkiem: LINK. Podczas tej podróży w czasie, nasza własna Basia Kożuchowska podzieli się opowieściami i anegdotami, które rzucą światło na tętniące życiem dziedzictwo polskiego teatru w naszym mieście Chicago.

Zapraszamy także do odwiedzenia MPA, gdzie będzie można osobiście dowiedzieć się wszystkiego o początkach polskiego teatru!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.