984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Digitizing Dziennik dla wszystkich: Polish Genealogy Resource

On Monday, Nov. 6, 2023 Jeff Kelch of The Digital Archive Group picked up the next batch of Dziennik dla wszystkich/ Polish Everybody’s Daily for digitization. Published in Buffalo, NY, in 1907-1957, this primarily Polish language paper serves as a rich resource for genealogy research for Polish American families with roots in Erie County.

Through a project sponsored by the Polish Genealogical Society of New York State (PGSNYS, pgsnys.online), selected issues of the original paper format of this daily newspaper will be scanned. During the digitization process, it was discovered that the microfilm files were not complete, and there were numerous gaps in the Buffalo daily editions. The gaps of missing editions are mainly during the WWII years: LINK   

In spring 2023, all issues of Dziennik dla wszystkich from 1942-1944 in the PMA Archives Historical Periodicals Collection were digitized, totaling 16,127 pages scanned. In this phase of the project, issues selected quarterly from 1941 and 1945-1948 will be digitized. PMA is proud to cooperate with PGSNYS on this project as it allows its collections to be more accessible for researchers globally. For more information: LINK   

W poniedziałek 6 listopada 2023 r., Jeff Kelch z The Digital Archive Group odebrał do digitalizacji kolejną partię Dziennika dla wszystkich, znajdującego się w zbiorze czasopism Archiwum MPA. Publikacja, wydana w języku polskim, w Buffalo w stanie Nowy Jork w latach 1907-1957, stanowi bogate źródło badań genealogicznych, szczególnie dla rodzin polsko-amerykańskich mających korzenie w hrabstwie Erie.

W ramach projektu sponsorowanego przez Polskie Towarzystwo Genealogiczne stanu Nowy Jork (PGSNYS, pgsnys.online), zeskanowane zostaną wybrane numery oryginalnego, papierowego formatu tego dziennika, w nowej, łatwiejszej do odczytania formie. Zastąpią obrazy mikrofilmów dostępne obecnie w internecie: LINK   

Wiosną 2023 r., w pierwszym etapie projektu zdigitalizowano numery Dziennika dla wszystkich z lat 1942-1944. Zeskanowano wówczas 16 127 stron. Na obecnym etapie, digitalizacji poddane zostaną wybrane kwartalnie numery z lat 1941 i 1945-1948. MPA z radością współpracuje przy projekcie z PGSNYS. Dzięki projektowi zbiory MPA stają się bardziej dostępne dla badaczy na całym świecie. Więcej informacji: LINK   

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.