984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Honoring Heroes: PMA Closed on Veterans Day

In profound respect and gratitude for the brave women and men who have selflessly served our nation, the Polish Museum of America (PMA), and the PMA Library will be closed on Friday, November 10, 2023, in observance of Veterans Day.

The Polish Museum of America, with its rich tapestry of exhibits and historical artifacts, proudly recognizes the contributions of Polish-American veterans who have played a vital role in defending the principles of democracy and liberty. Their stories are etched into the fabric of our nation's history, and we strive to ensure that their legacy is preserved and celebrated.

On behalf of the Polish Museum of America, we extend our heartfelt thanks to all veterans, their families, and those currently serving in the armed forces. Your dedication and sacrifices will forever be remembered and today, we stand united in honoring your courageous spirit.

Wyrażając głęboki szacunek i wdzięczność dla odważnych kobiet i mężczyzn, którzy bezinteresownie służyli naszemu narodowi, Muzeum Polskie w Ameryce będzie zamknięte w piątek 10 listopada 2023 r. w Dzień Weterana.

Muzeum Polskie w Ameryce, ze swoim bogatym zbiorem eksponatów i artefaktów historycznych, z dumą docenia wkład polsko-amerykańskich weteranów, którzy odegrali kluczową rolę w obronie zasad demokracji i wolności. Ich dzieje wpisane są w historię naszego narodu, dlatego chcemy zapewnić aby ich dziedzictwo zostało zachowane i celebrowane.

W imieniu Muzeum Polskiego w Ameryce serdecznie dziękujemy wszystkim weteranom, ich rodzinom oraz osobom obecnie służącym w siłach zbrojnych. Wasze poświęcenie i ofiary zostaną na zawsze zapamiętane, a dzisiaj jednoczymy się, by oddać cześć Waszemu odważnemu duchowi.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.