984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Embracing the Spirit of Ash Wednesday

February 14 marks the solemn observance of Ash Wednesday (Popielec), the beginning of Lent in the Christian calendar. At the Polish Museum of America, we honor this day with reverence and reflection, acknowledging its significance to our community and culture.

On this journey of spiritual renewal and self-reflection, let us embrace the Polish traditions that have shaped our rich cultural heritage. As we receive the ashes on our foreheads, may it serve as a reminder of humility, repentance, and the universal call to strengthen our connection with faith and community.

Whether you observe this day through prayer, fasting, or acts of kindness, let the spirit of compassion guide you.

Wishing you all a meaningful and introspective Ash Wednesday from the Polish Museum of America.

===

Dziś uroczyście obchodzimy Środę Popielcową, która w kalendarzu chrześcijańskim rozpoczyna okres Wielkiego Postu. W Muzeum Polskim w Ameryce czcimy ten dzień z szacunkiem i refleksją, uznając jego znaczenie dla naszej społeczności i kultury.

W tej podróży duchowej odnowy i autorefleksji przypominamy sobie polskie tradycje, które ukształtowały nasze bogate dziedzictwo kulturowe. Gdy otrzymamy popiół na nasze czoła, niech będzie on przypomnieniem pokory, pokuty i powszechnego wezwania do wzmocnienia naszej więzi z wiarą i wspólnotą.

Niezależnie od tego, czy obchodzicie ten dzień poprzez modlitwę, post czy akty dobroci, pozwólcie, aby prowadził was duch współczucia.

Życzymy wszystkim znaczącej i introspektywnej Środy Popielcowej!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.