984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy Valentine’s Day from the Polish Museum of America!

As we celebrate the timeless expression of love today, let's delve into the historical roots of Valentine's Day!

Valentine's Day finds its origins in the ancient Roman festival of Lupercalia, a celebration of fertility and the coming of spring. Over time, the festival transformed into a Christian feast day in honor of St. Valentine, a priest who defied the Roman Emperor's decree and continued to perform marriages for young lovers.

The connection between love and St. Valentine grew, and by the Middle Ages, Valentine's Day became associated with the exchanging of love notes. The first written valentine is said to have been sent by the imprisoned Charles, Duke of Orleans, to his wife in 1415.

Fast forward to today, and we continue to honor this tradition by expressing our affection for those we hold dear.

While the Polish Museum of America is closed on Wednesdays (February 14th), we encourage you to turn your Valentine's Day into a museum date! What better ambiance than discovering history side by side? We also invite you to visit us tomorrow, February 15th, Thursday, to explore Polish history and culture.

Let's make every day a celebration of love, kindness, and sweetness. Treat your significant other with the care they deserve throughout the year!

To add a touch of nostalgia to your day, swipe through the black and white photographs of couples from our records. Love has always been a timeless masterpiece.

Wishing you a day filled with love, laughter, and the joy of shared history. See you at the museum tomorrow!

===

Szczęśliwych Walentynek życzy Muzeum Polskie w Ameryce!

Świętując dziś ponadczasowy wyraz miłości, zagłębijmy się w historyczne korzenie Walentynek.

Walentynki mają swoje korzenie w starożytnym rzymskim święcie Luperkaliów, święcie płodności i nadejścia wiosny. Z biegiem czasu przekształciło się ono w chrześcijańskie święto ku czci św. Walentego, księdza, który sprzeciwił się dekretowi cesarza rzymskiego i kontynuował udzielania ślubów młodym kochankom.

W średniowieczu Walentynki zaczęto kojarzyć z wymianą miłosnych liścików a mówi się, że pierwsza pisemna walentynka została wysłana przez uwięzionego w londyńskim Tower Karola, księcia Orleanu, do jego żony w 1415 roku.

Dziś nadal podtrzymujemy tę tradycję, wyznając miłość tym, których głęboko cenimy.

Choć w środy (w tym 14 lutego) Muzeum Polskie w Ameryce jest nieczynne, zachęcamy do zamiany Walentynek w muzealną randkę! Czy jest lepsza atmosfera niż wspólne odkrywanie historii? Natomiast do Muzeum Polskiego zapraszamy jutro, 15 lutego, w czwartek, na wspólne spotkanie z polską historią i kulturą.

Niech każdy dzień będzie świętem miłości, dobroci i słodyczy. Zachęcamy do traktowania swojej drugiej połówki z troską, na jaką zasługuje, przez cały rok!

Aby dodać swojemu dniu odrobinę nostalgii, zapraszamy do przejrzenia czarno-białych zdjęć par z naszych rejestrów. Miłość zawsze była ponadczasowym arcydziełem.

Muzeum Polskie w Ameryce życzy wszystkim dnia pełnego miłości, śmiechu i radości – do zobaczenia jutro!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.