984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy Anniversary!

Today, the Polish Roman Catholic Union of America (PRCUA) celebrates its 149th anniversary.

The history of the Polish Roman Catholic Union of America (PRCUA), the oldest Polish fraternal and founder of the PMA, dates back to the late 19th century.
Rev. Teodor Gieryk, a former Prussian army chaplain and parish priest of St. Adalbert’s in Detroit, was a supporter of a unification of Poles in America. Jan Barzyński, a lawyer from Poland and editor of “Orzeł Polski” [Polish Eagle] and “Pielgrzym” [Pilgrim] – early Polonian publications, took on his idea. In 1873, in agreement with Barzyński, Rev. Gieryk convened “all lay and clergy to the conference,” held on October 3-4, 1873, in Detroit. At this meeting, principles were adopted through which a Polish-Catholic organization was to be developed in America. Its main purpose was to teach all Poles the Catholic faith, and maintain religion, Polish language, and cultural traditions, and defend their interests in the United States.

On its first board of directors, Rev. Teodor Gieryk served as President; Rev. Wincent Barzyński as chaplain; and Jan Barzyński as secretary, who also wrote the first PRCUA constitution.

=*=*=

Historia Zjednoczenia Polskiego Rzymsko Katolickiego w Ameryce (ZPRKA) - najstarszej polskiej bratniej organizacji i twórcy Muzeum Polskiego w Amreryce, ktora dziś świętuje 149. rocznicę powstania, sięga końca XIX w.

Propagatorem zjednoczenia Polaków w Ameryce był ks. Teodor Gieryk, były kapelan armii pruskiej i proboszcz parafii św. Wojciecha w Detroit. Jego myśl podjął Jan Barzyński, prawnik z Polski i redaktor pierwszych wydawnictw polonijnych: „Orła Polskiego” i „Pielgrzyma”. W 1873 r., w porozumieniu z Barzyńskim, ks. Gieryk zwołał „wszystkich świeckich i duchownych na konferencję”, która odbyła się w dniach 3–4 października 1873 r. w Detroit, Mich. Na zjeździe tym przyjęto zasady, wg których miała się rozwijać polsko-katolicka organizacja w Ameryce. Głównym jej celem było uczenie wszystkich Polaków wiary katolickiej, podtrzymanie religii, mowy polskiej, tradycji narodowych i obrona własnych interesów w Stanach Zjednoczonych. Do pierwszego zarządu weszli: ks. Teodor Gieryk jako prezes, ks. Wincenty Barzyński jako kapelan, red. Jan Barzyński jako sekretarz (autor pierwszej konstytucji ZPRKA).

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.