984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy Birthday to Kornel Makuszyński!

Join us in celebrating the 140th birthday anniversary of the remarkable Kornel Makuszyński! As we honor the legacy of this prominent Polish author, known for his captivating literary works and cultural impact, we invite you to delve deeper into his influential contributions.

Makuszyński, one of the creators of the beloved Koziołek Matołek (Silly the Billy-Goat) cartoon, infused his creativity and imagination into this iconic character, charming audiences of all ages with whimsical adventures that captured hearts around the world.

He also authored the renowned novel "Argument about Basia," a literary masterpiece that became an essential part of Polish school curriculums, enchanting readers with its compelling narrative and thought-provoking themes.

Immerse yourself in Kornel Makuszyński's literary universe at the Polish Museum of America Library. Delve into his celebrated works, which have made an enduring impact on Polish literature and education.

Visit our library today and celebrate the enduring legacy of this iconic author with us!

* * *

Zapraszamy do świętowania 140. rocznicy urodzin niezwykłego Kornela Makuszyńskiego! Oddając cześć dziedzictwu tego wybitnego polskiego autora, znanego z urzekających dzieł literackich i wpływu na kulturę, zapraszamy do głębszego zapoznania się z jego wpływowym wkładem.

Makuszyński, jeden z twórców uwielbianej kreskówki Koziołek Matołek, tchnął swoją kreatywność i wyobraźnię w tę kultową postać, oczarowując widzów w każdym wieku kapryśnymi przygodami, które podbiły serca na całym świecie.

Jest także autorem słynnej powieści „Awantura o Basię”, dzieła, które na stałe wpisało się w programy nauczania w polskich szkołach, urzekając czytelników wciągającą narracją i skłaniającą do refleksji tematyką.

Zapraszamy do zanurzenia się w literackim uniwersum Kornela Makuszyńskiego w Bibliotece Muzeum Polskiego w Ameryce oraz zapoznania się z jego słynnymi dziełami, które wywarły trwały wpływ na polską literaturę i edukację.

Proszę odwiedzić naszą Bibliotekę już dziś aby zapoznać się z trwałym dziedzictwem tego Autora!

Comment(1)

  1. Reply
    Karl Klonowski says:

    Czy mozna czytac te ksiazki w internecie?

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.