984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy International Children’s Book Day!

As we celebrate the enchanting world of children's literature, we're reminded of the timeless tales that have shaped young minds for generations. Founded in 1967 and observed on Hans Christian Andersen's birthday, April 2nd, this special day holds a cherished place in our hearts.

Join us in honoring the legacy of beloved Polish authors who have gifted us with unforgettable stories. From the whimsical rhymes of Jan Brzechwa to the poetic brilliance of Julian Tuwim, and the modern masterpieces crafted by Małgorzata Musierowicz, their words continue to inspire and ignite imaginations.

We warmly invite both children and their parents to embark on a literary adventure at the Polish Museum of America's Library. Discover our captivating collection of books by Polish authors, alongside a treasure trove of fairy tales, folk tales, and mythological wonders. These tales are more than stories—they're windows into worlds of imagination waiting to be explored.

Let's celebrate the magic of storytelling and cultivate a love for reading together!

===

Świętując czarujący świat literatury dziecięcej, przypominamy sobie ponadczasowe opowieści, które od pokoleń kształtują młode umysły. Obchodzony od 1967 roku w dniu urodzin Hansa Christiana Andersena, 2 kwietnia, ten wyjątkowy dzień zajmuje ważne miejsce w naszych sercach.

Zapraszamy, aby dołączyć do nas i uczcić ukochanych polskich autorów, którzy obdarowali nas niezapomnianymi historiami. Od cudnych rymów Jana Brzechwy po poetycką błyskotliwość Juliana Tuwima i współczesne arcydzieła Małgorzaty Musierowicz – ich słowa wciąż inspirują i rozpalają wyobraźnię.

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do literackiej przygody w Bibliotece Muzeum Polskiego w Ameryce. Czeka na Państwa urzekająca kolekcja książek polskich autorów, a także skarbnica baśni, podań ludowych i cudów mitologicznych. Te opowieści to coś więcej niż historie — to okna do światów wyobraźni, które czekają na odkrycie.

Celebrujmy opowiadanie historii i wspólnie rozwijajmy miłość do czytania!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.