984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy Śmigus-Dyngus!

On April 1 we celebrate a cherished Polish tradition that brings laughter, joy, and a whole lot of splashing! Śmigus-Dyngus, also known as Wet Monday, marks the end of Easter festivities and the beginning of springtime renewal.

Dating back centuries, Śmigus-Dyngus has its roots in pagan rituals welcoming the arrival of spring. It evolved over time, intertwining with Christian traditions, ultimately becoming a playful way to commemorate the baptism of Prince Mieszko I in 966, which marked the beginning of Christianity in Poland.

In the spirit of this vibrant tradition, let's embrace the fun and camaraderie as we sprinkle, splash, and drench each other with water – symbolizing purification, cleansing, and the hope for a fruitful year ahead.

Wishing you all a day filled with laughter, love, and plenty of splashing!

===

1 kwietnia świętujemy polską tradycję, która przynosi śmiech, radość i mnóstwo pluskania! Śmigus-Dyngus, zwany także Lanym Poniedziałkiem, to zakończenie uroczystości wielkanocnych i początek wiosennej odnowy.

Pochodzący z wielowiekowej tradycji Śmigus-Dyngus ma swoje korzenie w pogańskich rytuałach witających nadejście wiosny. Z biegiem czasu ewoluował a wplatając tradycje chrześcijańskie, ostatecznie stał się zabawnym sposobem upamiętnienia chrztu księcia Mieszka I w 966 roku, który zapoczątkował chrześcijaństwo w Polsce.

W duchu tej tętniącej życiem tradycji, cieszmy się zabawą i koleżeństwem oblewając się nawzajem wodą – symbolizując oczyszczenie i nadzieję na owocny nadchodzący rok.

Muzeum Polskie w Ameryce życzy wszystkim dnia wypełnionego śmiechem, miłością i mnóstwem pluskania!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.