984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Honoring the Legacy of Mieczysław Haiman

March 31, 2024, marks the 136th birthday of Mieczysław Haiman (1888 - 1949), the first curator of the Polish Museum of America!

Haiman's legacy reverberates through the halls of our museum and beyond. As a distinguished figure in American Polonia, he tirelessly explored the history of Polish emigration in the United States. From documenting the experiences of Polish settlers to chronicling their contributions in American wars like the War of Independence and the Civil War, Haiman's work remains invaluable.

Haiman was the first to unveil to the world that Poles were among the earliest settlers in Jamestown in 1608, shaping the foundation of what we now call the United States of America.

Today, on his special day, let's honor Mieczysław Haiman's dedication to preserving Polish heritage and commemorating the enduring spirit of Polish Americans. It was through his tireless and selfless efforts that the Polish Museum of America was able to amass important collections of Polish and Polish American history, culture and art that today allows us to appreciate Haiman's extraordinary vision of a Polish museum in the United States.

We invite you to learn more about Mieczysław Haiman on our website: LINK

===

31 marca 2024 obchodzimy 136 urodziny Mieczysława Haimana (1888 - 1949), pierwszego kustosza Muzeum Polskiego w Ameryce!

Dziedzictwo Haimana odbija się echem w salach naszego muzeum i poza nim. Jako wybitna postać Polonii amerykańskiej niestrudzenie zgłębiał historię polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych. Od dokumentowania doświadczeń polskich osadników po zapisywanie ich wkładu w wojny amerykańskie, takie jak wojna o niepodległość i wojna secesyjna, praca Haimana pozostaje bezcenna.

Haiman jako pierwszy ujawnił światu, że Polacy byli jednymi z pierwszych osadników w Jamestown w 1608 roku, tworząc podwaliny tego, co obecnie nazywamy Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Dziś, w tym szczególnym dniu, uhonorujmy zaangażowanie Mieczysława Haimana w ochronę polskiego dziedzictwa i upamiętnianie trwałego ducha Polonii amerykańskiej. To dzięki jego niestrudzonym i bezinteresownym wysiłkom Muzeum Polskie w Ameryce zgromadziło ważne zbiory polskiej i polsko-amerykańskiej historii, kultury i sztuki, które dziś pozwalają nam docenić niezwykłą wizję Haimana w tworzeniu polskiego muzeum w Stanach Zjednoczonych.

Zapraszamy również Państwa na naszą stronę internetową aby dowiedzieć się więcej o tej wyjątkowej postaci: LINK

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.