984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Remembering Pope John Paul II

On April 2nd, we commemorate the passing of a beloved figure whose impact transcended borders and touched millions worldwide. Karol Wojtyła, known to the world as Pope John Paul II, left an indelible mark on history through his unwavering faith, profound wisdom, and tireless dedication to peace and justice.

Elected as the 264th Pope of the Roman Catholic Church on October 16, 1978, Pope John Paul II became the first non-Italian pope in 455 years and the youngest pope in over a century. Throughout his 26-year pontificate, he traveled extensively, spreading a message of hope and unity to people of all walks of life.

Here at the Polish Museum of America, we hold a special connection to Pope John Paul II. His visit to our museum and the offices of the Polish Roman Catholic Union of America as a Cardinal left an enduring impression on our community.

As we reflect on his remarkable life, let us honor Pope John Paul II's enduring legacy of compassion, forgiveness, and love for humanity.

===

2 kwietnia upamiętniamy odejście ukochanej postaci, której wpływ przekraczał granice i dotknął miliony ludzi na całym świecie. Karol Wojtyła, znany światu jako papież Jan Paweł II, pozostawił niezatarty ślad w historii swoją niezachwianą wiarą, głęboką mądrością i niestrudzonym oddaniem sprawie pokoju i sprawiedliwości.

Wybrany 16 października 1978 roku na 264. papieża Kościoła rzymskokatolickiego, papież Jan Paweł II stał się pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch i najmłodszym papieżem od ponad stulecia. Przez cały swój 26-letni pontyfikat dużo podróżował, szerząc przesłanie nadziei i jedności.

Tutaj, w Muzeum Polskim w Ameryce, łączy nas szczególna więź z papieżem Janem Pawłem II. Jego wizyta w naszym muzeum i biurach Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce jako Kardynał pozostawiła niezatarte wrażenie w naszej społeczności.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.