984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Honoring the Heroes: Commemorating the Racławice Battle of 1794

On April 4 we commemorate the valorous Racławice Battle, one of the first battles of the Polish-Lithuanian Kościuszko Uprising against Russia! On April 4, 1794, near the village of Racławice in Lesser Poland, brave Polish forces, led by Tadeusz Kościuszko, clashed with Russian troops in a bid for independence.

In this historic engagement, the insurgents, armed with little more than scythes and an unwavering determination for freedom, achieved a remarkable victory over the Russian oppressors. Their triumph at Racławice stands as a testament to the indomitable spirit of the Polish people.

At the Polish Museum of America, we honor the memory of those who fought and sacrificed for our nation's sovereignty. Join us in commemorating this pivotal moment in history and reflecting on the resilience of our ancestors. Let us continue to draw inspiration from their bravery as we strive for a future marked by liberty and justice for all.

===

4 kwietnia upamiętniamy waleczną bitwę pod Racławicami, jedną z pierwszych bitew polsko-litewskiego powstania kościuszkowskiego przeciwko Rosji! 4 kwietnia 1794 roku w pobliżu wsi Racławice w Małopolsce dzielne wojska polskie pod wodzą Tadeusza Kościuszki starły się z wojskami rosyjskimi w dążeniu do niepodległości.

W tym historycznym starciu powstańcy, uzbrojeni w niewiele więcej niż kosy bojowe i niezachwianą determinację w walce o wolność, odnieśli niezwykłe zwycięstwo nad rosyjskimi ciemięzcami. Ich triumf pod Racławicami jest świadectwem niezłomności ducha narodu polskiego.

W Muzeum Polskim w Ameryce czcimy pamięć tych, którzy walczyli i składali ofiary za suwerenność naszego narodu. Zapraszamy do dołączenia do nas, aby upamiętnić ten kluczowy moment w historii i zastanowić się nad odwagą naszych przodków. W dalszym ciągu czerpmy z nich inspirację dążąc do przyszłości naznaczonej wolnością i sprawiedliwością dla wszystkich.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.