984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Celebrating Marian Mokwa’s Birthday

On April 9 we celebrate the birthday of Marian Mokwa, a Polish painter, traveler, and social activist! With over 80 years of dedication to his craft, Mokwa left a lasting mark on the art world, creating approximately 9,000 oil and watercolor paintings along with thousands of drawings.

Mokwa's legacy is synonymous with maritime art, but his talents knew no bounds. From oriental landscapes to vibrant Kashubian scenes, his brush captured the essence of Tatra landscapes, vedutes, flowers, portraits, and even battle scenes.

In honor of this remarkable artist, we're thrilled to showcase one of his original masterpieces, "Motława River (Gdańsk)." The painting offers a breathtaking view of Gdańsk's old town from the tranquil waters of the river. With sailboats gliding gracefully and the city's iconic architecture standing tall, Mokwa's rendition transports you to another time.

===

9 kwietnia obchodzimy urodziny Mariana Mokwy, polskiego malarza, podróżnika i działacza społecznego! Dzięki ponad 80-letniemu zaangażowaniu w swoje rzemiosło Mokwa pozostawił trwały ślad w świecie sztuki, tworząc około 9000 obrazów olejnych i akwareli oraz tysiące rysunków.

Dziedzictwo Mokwy jest związane ze sztuką morską, ale jego talent go nie ograniczał. Od pejzaży orientalnych po tętniące życiem sceny kaszubskie, jego pędzel uchwycił esencję tatrzańskich pejzaży, kwiatów, portretów, a nawet scen batalistycznych.

Na cześć tego niezwykłego artysty z radością prezentujemy jedno z jego oryginalnych arcydzieł, „Rzekę Motławę (Gdańsk)”. Obraz oferuje zapierający dech w piersiach widok na gdańską starówkę znad spokojnych wód rzeki. Z żaglówkami płynącymi z wdziękiem i wspaniałą architekturą miasta, interpretacja Mokwy przenosi odbiorcę w inne czasy.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.