984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Holocaust Remembrance Day

Today, we join the world in solemn reflection on International Holocaust Remembrance Day.

At the Polish Museum of America, we stand united to honor the millions who suffered and perished during one of the darkest chapters in human history. On this day, we remember the victims, survivors, and heroes who rose against hate and tyranny.

On this day, we share a poignant glimpse into history from our collections at the Polish Museum of America. Enclosed are heart-wrenching images that bear witness to the atrocities of the past, a stark reminder that we must never forget.

Among them:
- Image capturing Jews being led down a city street by a soldier, headed to a forced labor camp, as indicated on the reverse side.
- A document, "Obwieszczenie/Bekanntmachung" in German and Polish, listing names of 8 Jews killed for leaving the ghetto on Nov. 17, 1941.
- An image of a bilingual sign on a car bearing the chilling words, "Jews are prohibited from using this car."

These artifacts speak volumes about the resilience, suffering, and strength of those who endured unimaginable hardships. Let us strive to educate, commemorate, and ensure that the stories of those affected by the Holocaust are never forgotten. It is our duty to stand against all forms of oppression, discrimination, and violence. May the lessons of history guide us towards a future where humanity prevails over hatred.

Łączymy się dziś ze światem w uroczystej refleksji z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

W Muzeum Polskim w Ameryce jednoczymy się, aby uczcić miliony, które cierpiały i ginęły podczas jednego z najciemniejszych rozdziałów w historii ludzkości. W tym dniu wspominamy ofiary, ocalałych i bohaterów, którzy powstali przeciwko nienawiści i tyranii.

Tego dnia dzielimy się wzruszającym spojrzeniem na historię z naszych zbiorów w Muzeum Polskim w Ameryce. Załączamy tutaj rozdzierające serce obrazy, które były świadkami okrucieństw przeszłości i stanowią wyraźne przypomnienie, że nigdy nie wolno nam zapomnieć.

Pomiędzy nimi:
- Zdjęcie przedstawiające Żydów prowadzonych przez żołnierza ulicą miasta do obozu pracy przymusowej.
- Dokument „Obwieszczenie/Bekanntmachung” w języku niemieckim i polskim, zawierający nazwiska 8 Żydów zamordowanych za opuszczenie getta 17 listopada 1941 r.
- Fotografia dwujęzycznego znaku na samochodzie, na którym widnieje mrożący krew w żyłach napis: „Używanie tego wozu Żydom zabronione”.

Te artefakty mówią wiele o odporności, cierpieniu i sile tych, którzy przetrwali niewyobrażalne trudności. Zatem pamiętajmy, angażujmy się w krzewienie empatii, zrozumienia i przeciwstawiania się niesprawiedliwości. Niech lekcje historii poprowadzą nas ku przyszłości, w której ludzkość zwycięża ponad nienawiścią.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.