984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

PRCUA: Polish Daily News Person of the Year 2023!

Congratulations to the Polish Roman Catholic Union of America on being honored as the 2023 Person/Organization of the Year at last night's Polish Daily News Gala! We extend our heartfelt congratulations to President James Robaczewski, Vice-President Micheline Jaminski, and Secretary Treasurer Agnes Bastrzyk for their exemplary leadership.

As guardians of Polish history and culture, we at the Polish Museum of America are honored to witness the recognition of an organization that has played a pivotal role in preserving our traditions and fostering solidarity among generations.

Here's to 150 years of service and community building! May the Polish Roman Catholic Union of America continue to inspire and lead for many more years to come. Na zdrowie!

 

 

Serdecznie gratulujemy ZPRKA uhonorowania tytułem Człowieka/Organizacji Roku 2023 podczas wczorajszej gali “Dziennika Związkowego”! Wyrazy szacunku dla prezesa Jamesa Robaczewskiego, wiceprezes Micheline Jaminski oraz sekretarz-skarbnik Agnieszki Bastrzyk za wzorowe przywództwo.

Jako strażnicy polskiej historii i kultury, w Muzeum Polskim w Ameryce mamy zaszczyt być świadkami uznania organizacji, która odegrała kluczową rolę w zachowaniu naszych tradycji i krzewieniu solidarności międzypokoleniowej.

Wznieśmy toast za 150 lat służby i budowania naszej społeczności! Niech Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce nadal inspiruje i przewodzi przez wiele kolejnych lat. Na zdrowie!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.