984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Kapela Ogórki Visits Polish Museum

The Polish Museum of America recently had the pleasure of hosting Kapela Ogórki, right from Podhale, Ciche! During their visit, the folk-rock ensemble expressed genuine appreciation for our collection of cultural artifacts, emphasizing the importance of preserving our shared heritage.

The Polish Museum of America extends its gratitude to Kapela Ogórki for choosing to spend this enlightening afternoon with us. We look forward to the possibility of future visits, anticipating more music, laughs, and shared history.

 

Muzeum Polskie w Ameryce miało ostatnio przyjemność gościć Kapelę Ogórki, gości prosto z Cichego na Podhalu!  Podczas swojej wizyty zespół folk-rockowy wyraził szczere uznanie dla naszej kolekcji artefaktów, podkreślając wagę ochrony naszego wspólnego dziedzictwa.

Muzeum Polskie w Ameryce dziękuje Kapeli Ogórki za to, że zdecydowała się spędzić z nami to pouczające popołudnie. Z niecierpliwością czekamy na możliwość przyszłych wizyt, oczekując więcej muzyki, śmiechu i wspólnej historii.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.