984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

The Grand Return – video

The Grand Return: The Journey of the Brotherhood of St Luke Paintings from the Polish Pavilion at the 1939 New York World’s Fair

Discover the compelling narrative tracing the voyage of seven remarkable artworks created by the Brotherhood of St. Luke for the Polish Pavilion at the 1939 New York World's Fair in an illuminating presentation. This video presents one of the featured presentations from the Polish Museum of America and the Polish Studies Program at Loyola University Chicago.

Dr. Peter Obst, Researcher at the Poles in America Foundation, provides a comprehensive overview of the history and objectives of the Polish Pavilion at the 1939 New York World's Fair. He discusses the Pavilion's intent to showcase Poland's rich history, modern aspirations, and efforts to establish trade connections. Among the exhibited items, Dr. Obst highlights the significance of the seven paintings depicting pivotal events in Polish history attributed to St. Luke. Furthermore, he shares his involvement in the restitution of these paintings, previously housed at Le Moyne College in Syracuse.

Zapraszamy do bycia świadkiem fascynującej podróży siedmiu niezwykłych dzieł sztuki stworzonych przez Bractwo św. Łukasza dla Pawilonu Polskiego na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1939 r. w. Film ten przedstawia jedną z prezentacji zorganizowanych przez Muzeum Polskie w Ameryce i Program Studiów Polskich na Uniwersytecie Loyola w Chicago.

Dr. Peter Obst, pracownik naukowy Fundacji Poles in America, szczegółowo omawia historię i cele Pawilonu Polskiego na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1939 roku. Opowiada m.in., o zamierzeniach Pawilonu do ukazania bogatej historii Polski, oraz jej ówczesnych aspiracji i wysiłków na rzecz nawiązania kontaktów handlowych. Wśród eksponowanych obiektów dr Obst podkreślił znaczenie siedmiu obrazów przedstawiających najważniejsze wydarzenia w historii Polski przypisywanych św. Łukaszowi. Ponadto dzieli się swoim zaangażowaniem w restytucję tych obrazów, znajdujących się wcześniej w Le Moyne College w Syracuse.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.