984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

PMA’s Independence Day Concert with Cracow Duo!

What a phenomenal night at the Polish Museum of America! We celebrated Polish Independence Day with an unforgettable Cracow Duo Concert that left us all in awe.

The atmosphere was truly magical as the Great Hall was filled to capacity, with tickets completely sold out! The Cracow Duo transported us through a musical journey by candlelight, creating an enchanting ambiance that added to the significance of the evening.

As the evening unfolded, we were treated to an intimate experience in the Paderewski room, surrounded by the memorabilia of the legendary composer himself.

A heartfelt thank you to everyone who made this event possible, and to the amazing crowd that joined us in celebrating Polish Independence Day in such a memorable way!

The project was realized by the National Institute of Music and Dance, co-funded by the Polish Ministry of Culture and National Heritage as part of the Inspiring Culture Program. Presented in partnership with the Polish Cultural Institute New York and Polish Music Center in Los Angeles.

Cóż za fenomenalna noc w Muzeum Polskim w Ameryce! Święto Niepodległości Polski uczciliśmy niezapomnianym koncertem Cracow Duo, który wywarł na nas wszystkich ogromne wrażenie.
Atmosfera była czarowna, z Salą Główną wypełnioną po brzegi, a biletami całkowicie wyprzedanymi! Cracow Duo poniósł nas w muzyczną podróż przy blasku świec, tworząc urzekającą atmosferę, która dodała blasku temu wydarzeniu.

Pod koniec wieczoru cieszyliśmy kolejnym koncertem w intymnej atmosferze Sali Paderewskiego, w otoczeniu pamiątek po samym legendarnym kompozytorze.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym to wydarzenie mogło się odbyć, a także wspaniałej publiczności, która dołączyła do nas, aby świętować Dzień Niepodległości Polski w tak niezapomniany sposób!

Projekt Polish Music on Stage / US Edition zrealizowany został przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura inspirująca. Zaprezentowany został w partenrstwie z Instytutem Polskim w Nowym Jorku oraz Polskim Centrum Muzycznym w Los Angeles.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.