984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

MABPZ 2023: A Gathering of Polish Cultural Guardians

Explore the XLV MABPZ Conference celebrating distinguished Poles and their legacies, connecting Polish cultural institutions worldwide. Join us for MABPZ 2024 in Chicago!

The XLV Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ, Permanent Conference of Polish Museums, Archives, and Libraries Aboard, www.mabpz.org) was held on September 6-8, 2023, and hosted by the Kościuszko Museum in Solothurn, Switzerland. Traditionally, financial support for organizing the conference sessions is sponsored in part by Poland’s Ministry of Culture and National Heritage. This year, additional support was provided by the Chancellery of the Prime Minister of Poland. [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej].

The theme of the 2023 conference was distinguished and outstanding Poles, whose legacies are kept within the collections of MABPZ member institutions. Eleven presentations on this topic were given during the open sessions of the conference. Representatives from nearly all member institutions attended the conference, fostering a vibrant exchange of ideas and insights. Additionally, non-member guests included representatives from major cultural institutions within Poland - the Polish Museum of America was represented by President Richard Owsiany and Managing Director Malgorzata Kot, further enriching the international dialogue on Polish heritage and culture.

The conference featured a range of supplementary cultural programs designed to enhance the overall experience. Notably, the Embassy of Poland graciously hosted a captivating piano concert at the Ambassador’s Residence in Bern. The performance was delivered by Marek Żebrowski, director of the renowned Polish Music Center in Los Angeles, adding a harmonious and cultural dimension to the event.

The 2024 MABPZ conference will be hosted by the Polish Museum of America. We look forward to showcasing the PMA collections and the rich history of Polonia in Chicago – September 24-28, 2024 – join us! Zapraszamy!

* * *

XLV Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie została w tym roku zorganizowana w dniach od 6 do 8 września 2023 roku w Solurze w Szwajcarii przez Muzeum Kościuszki w Solurze. 

Wsparcia finansowego w organizacji kolejnej Sesji Stałej Konferencji udzieliło tradycyjnie już Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w tym roku także Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej.

Tematem tegorocznej Sesji Stałej Konferencji były wielce zasłużone i wybitne postaci - Polacy, których spuścizny przechowywane są w archiwach poszczególnych instytucji członkowskich Stałej Konferencji MABPZ.

W Konferencji wzięły udział prawie wszystkie instytucje członkowskie: Polish Museum of America, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Muzeum Polskie w Rapperswilu, Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko, Biblioteka Polska POSK w Londynie, Pilsudski Institute, Fundacja Kościuszkowska, Société Historique et Littéraire Polonaise/ Bibliothèque Polonaise de Paris; Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, Polish Music Center USC, Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie, Porta Polonica - Polnische Spuren in Deutschland, Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej, Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie, Polska Misja w Orchard Lake, Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Muzeum 2. Korpusu na Monte Casino. Nieobecni byli jedynie przedstawiciele: Zamku w Montresor z Francji, Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, Kościoła i Hospicjum św. Stanisława B.M. z Rzymu oraz Studium Polski Podziemnej w Londynie.

Wśród zaproszonych gości spoza Konferencji znaleźli się jak co roku, przedstawiciele najważniejszych istytucji kulturalnych w Kraju; w tym, m.in.: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (NDAP), Biblioteki Narodowej, Instytutu Polonika, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz Archiwum PAN w Warszawie. 

Obrady urozmaicone zostały bogatym programem kulturalnym, m.in. koncertem fortepianowym wykonanym przez Marka Żebrowskiego z Polish Music Center w Los Angeles, który odbył się w Rezydencji Ambasador RP w Bernie oraz zwiedzaniem Berna z Mariolą Sigrist.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Prezes Teresie Ackermann oraz Radosławowi Pawłowskiemu z całym Zespołem wolontariuszy za opiekę nad nami, zapobieganie wszelkim potknięciom i wszechtsronne radosne wsparcie, poczucie społeczności i rodziny. Dziękujemy za przepiękny zjazd, pełen radości i wiedzy. Za Waszą życzliwość i przychylność, za opiekę. Te dni pozostaną w nas! Solura ma polską duszę! Do zobaczenia w Chicago za rok w dniach od 24 do 28 września 2024 roku!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.