984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

PMA and PRCUA Celebrate Fat Thursday

Happy Fat Thursday!

On this joyous occasion, we're thrilled to share a little history about the beloved tradition of #FatThursday! This delightful day is a Polish pre-Lenten celebration where we indulge in delicious pączki (donuts) to bid farewell to the rich, indulgent foods before the Lent season begins.

We'd like to extend our heartfelt gratitude to Kasia's Deli for their incredible generosity throughout the years! Their scrumptious pączki have been a delightful tradition at the Polish Museum of America and the Polish Roman Catholic Union of America, bringing joy to our staff and creating sweet memories.

As we savor these delectable treats, let's not forget the beautiful spirit of sharing and togetherness that defines this special day. May your Fat Thursday be filled with laughter, love, and, of course, lots of delicious pączki!

Wishing you all a sweet and joyful Fat Thursday!

-----
Miłego Tłustego Czwartku!

Z tej radosnej okazji dzielimy się krótką historią na temat ukochanej tradycji #Tłustego Czwartku! Ten wspaniały dzień to polskie święto podczas którego delektujemy się pysznymi pączkami i żegnamy się z bogatymi, pobłażliwymi potrawami przed rozpoczęciem okresu Wielkiego Postu.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Kasia’s Deli za ich niesamowitą hojność przez te wszystkie lata! Ich przepyszne pączki są już wspaniałą tradycją dla Muzeum Polskiego w Ameryce i Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce i przynoszą radość naszym pracownikom w tworzeniu słodkich wspomnień.

Delektując się tymi pysznymi smakołykami, nie zapominajmy o pięknym duchu dzielenia się i wspólnoty, który definiuje ten wyjątkowy dzień. Niech Tłusty Czwartek będzie wypełniony śmiechem, miłością i oczywiście mnóstwem pysznych pączków!

Muzeum Polskie w Ameryce życzy wszystkim słodkiego i radosnego Tłustego Czwartku!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.