984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

PMA President and Managing Director Honored at Bal Dziennikarza by SDPA for Their Contributions to Polonia

We are happy to announce that PMA President Richard Owsiany and PMA Managing Director Malgorzata Kot were recognized at Bal Dziennikarza by Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Ameryce (SDPA) for their excellent work for Polonia at the Polish Museum of America. The PMA staff offers their sincerest congratulations!

The award ceremony took place during the first Journalist's Ball in America, on Saturday, February 4, 2023. Malgorzata Kot and Richard Owsiany were recognized among such esteemed individuals as Krystyna Cygielska, Daniel Pogorzelski, Barbara Bilszta-Niewrzoł, Wojciech Niewrzoł as well as the late Maria Mirecka-Loryś.

The entire PMA staff would like to express their gratitude to SDPA for that beautiful recognition and wish them much success!

- * - * -

Z radością informujemy, że prezes Polskiego Muzeum w Ameryce Ryszard Owsiany i dyrektor zarządzająca Małgorzata Kot zostali wyróżnieni na Balu Dziennikarza przezStowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Ameryce (SDPA) za znakomitą pracę dla Polonii w Muzeum Polskim w Ameryce. Cały personel PMA składa najszczersze gratulacje!

Wręczenie nagród odbyło się podczas pierwszego Balu Dziennikarza w Ameryce, w sobotę 4 lutego 2023 roku. Małgorzata Kot i Ryszard Owsiany zostali docenieni wśród tak znamienitych postaci jak Krystyna Cygielska, Daniel Pogorzelski, Barbara Bilszta-Niewrzoł, Wojciech Niewrzoł oraz śp. Maria Mirecka-Loryś.

Cały personel PMA serdecznie dziękuje SDPA za to piękne wyróżnienie i życzy wielu sukcesów!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.