984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

PMA Receives Generous Donation from SWAP PAVA District Board no. 1

The Polish Museum of America received a notable donation from SWAP PAVA District Board no. 1, including framed photos of board members and the Women's Auxiliary. SWAP, known for preserving Polish heritage, explored the museum after donating. The museum thanks SWAP for enriching its mission.

The Polish Museum of America recently received a significant donation from SWAP PAVA District Board no. 1. The contribution includes two framed photographs: one featuring SWAP PAVA District Board no. 1 members and the other highlighting the Women's Auxiliary. The donors had the chance to explore the museum with the help of its skilled staff after the donation was received.

SWAP, the Polish Army Veterans Association, has a strong history of preserving Polish heritage and commemorating the contributions of Polish soldiers. The museum extends its gratitude to SWAP PAVA District Board no. 1 for this valuable addition to its collection, strengthening the museum's mission to honor the Polish-American experience.

Muzeum Polskie w Ameryce otrzymało znaczącą donację od Zarządu Okręgowego SWAP PAVA nr. 1 W jej skład wchodzą dwie oprawione fotografie: jedna przedstawiająca Zarząd Okręgowy SWAP PAVA nr. 1 członkini i druga przedstawiająca Oddział Kobiet. Po otrzymaniu darowizny darczyńcy mieli możliwość zwiedzenia muzeum z pomocą naszego wykwalifikowanego personelu.

SWAP, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, ma bogatą historię ochrony polskiego dziedzictwa i upamiętniania zasług polskich żołnierzy. Muzeum pragnie wyrazić wdzięczność Zarządowi Okręgowemu SWAP PAVA nr. 1 za ten cenny nabytek do naszych zbiorów, wzmacniający misję muzeum polegającą na honorowaniu doświadczeń polsko-amerykańskich.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.