984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

PMA – recipient of the 2021 Custodian of National Memory Award

Today the Institute of National Remembrance (IPN) bestowed upon the PMA the 2021 Custodian of National Memory award.

The ceremony took place at the Royal Castle in Warsaw. The award was accepted by PMA member and volunteer Alicja Nawara. Also in attendance at the ceremony was PMA Life Member Maria Lorys, mother of PMA historian Jan Lorys.
IPN President Dr. Jaroslaw Szarek congratulated the PMA on receiving the 2021 award and for all the work the PMA does through its members, officers and directors, staff, and volunteers in preserving Polish and Polish American heritage and educating youth through exhibits and activities. The PMA is the final recipient during the official ceremony.

W dniu dzisiejszym Instytut Pamięci Narodowej (IPN) przyznał Muzeum Polskiemu w Ameryce nagrodę „Kustosz Pamięci Narodowej 2021”. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrodę w imieniu Muzeum odebrała członkini MPA i wolontariuszka Alicja Nawara. W uroczystości wzięła również udział członkini wieczysta MPA, Pani Maria Mirecka-Loryś, matka historyka MPA, Jana M. Lorysia.
Prezes IPN, dr Jarosław Szarek pogratulował MPA nagrody 2021 oraz wieloletniej działalności, jaką MPA wykonuje dzięki swoim członkom, Radzie Dyrektorów, pracownikom i wolontariuszom na rzecz zachowania polskiego i polsko-amerykańskiego dziedzictwa oraz edukacji młodzieży poprzez wystawy i rozmaite działania. MPA jest pokazane jako ostateczny odbiorca podczas poniższej transmisji oficjalnej ceremonii.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.