984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Polish Academy of Sciences Archives Director Visits PMA

Muzeum Polskie w Ameryce odwiedziła dwukrotnie dr hab. HANNA KRAJEWSKA, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, która przebywała w Chicago w związku ze swoją wystawą o Koperniku prezentowaną w Copernicus Center. W dniu dzisiejszym Pani Dyrektor towarzyszyli zaprzyjaźnieni z MPA od lat: pianistka Marianna Humetska z dziećmi Marysią i Markiem, Adam Bala i Janusz Sosnowski.

Serdecznie dziękujemy za odwiedziny, wiele ciekawych anegdot i żywe zainteresowanie naszą placówką.

–==***==–

The Polish Museum in America was visited twice by dr hab. HANNA KRAJEWSKA, director of the Archives of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, who stayed in Chicago in connection with her exhibition on Copernicus presented at the Copernicus Center. Today, the Director was accompanied by friends with MPA for years: pianist Marianna Humetska with her children Marysia and Marek, Adam Bala and Janusz Sosnowski.

Thank you very much for your visit, many interesting anecdotes and keen interest in our collections.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.