Polish Academy of Sciences Archives Director Visits PMA

Dr. Hanna Krajewska, Director of the Archives of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, visited the Polish Museum in America twice during her stay in Chicago.

Continue reading

Maria Koc and Adam Bala Visit

Thank you to Maria Koc - Senator RP (Senate of Poland), and Conductor Adam Bala for stopping by the museum on Sunday! The long weekend was eventful for us with the 40th Anniversary of the Taste of Polonia Festival, where our guests headed after their visit.

Continue reading

„Wdzięczni za niepodległość w hołdzie Ameryce i Paderewskiemu”

W dniu 7 października 2019 roku o godzinie 11.00 w Muzeum Polskim w Ameryce (Polish Museum of America), miejscu przechowywania ogromnej wagi Paderevianów posiadającym znaną w świecie wystawę stałą poświęconą Mistrzowi w Sali Paderewskiego odbyła się konferencja naukowa „Wdzięczni za niepodległość w hołdzie Ameryce i Paderewskiemu”. Organizatorami konferencji byli: Polsko-Ukraińska

Continue reading