984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

The Magnificent Exhibition of Polish Sailing Sets Sail for Chicago on August 16

We're excited to announce the opening of the "100 Years of Polish Sailing" exhibition at the National Maritime Museum in Gdańsk, Poland! This incredible display of Polish maritime history commemorates a century of achievements, journeys, and the adventurous spirit of the high seas.

While the exhibition remains in Gdańsk, preparations are underway for a companion exhibit at the Polish Museum of America, where our own rare collections will be showcased in an exhibition “100 Years of Polish Sailing” on August 16. Make sure to mark your calendars and join us for an unforgettable exploration of Polish sailing heritage!

Before the opening ceremony in Gdańsk, Dr. Robert Domżał, the director of the National Maritime Museum, warmly greeted our Managing Director, Małgorzata Kot, and kindly guided her through the museum, overseeing the project with great attention to detail. Distinguished guests from the sailing community also attended, among them President Tomasz Chamera of the Polish Sailing Association, Olympian Piotr Myszka, and polar sailor Maciej Sodkiewicz. Małgorzata Kot was accompanied during the celebrations and sightseeing in the Tricity by a PhD student and our researcher, Iwona Flis from the University of Gdańsk, a friend of the PMA.

Meticulously curated, the exhibition offered guests a comprehensive overview of Polish sailing through the ages. Exhibits are divided into several categories: Sports, which included a cup from 1937, awarded to Poles for their outstanding performance in the Gotland Runt regatta, and representative patches from the 1936 Berlin Olympics; Cruises, featuring relics from iconic expeditions, including a sailing cap belonging to Ludwik Szwykowski, co-founder of the Polish Yacht Club, and a diary of position counts from Henryk Jaskuła's non-stop solo cruise; Clubs and Districts, showcasing memorabilia from various clubs and districts, and Maritime Education, with artifacts such as a sailing outfit from the interwar period and a pre-war book of orders from the ship "Zawisza Czarny," offering insights into the traditions and training of sailors.

The exhibition also featured multimedia presentations, interactive displays, and immersive experiences to engage visitors of all ages.

Thank you to the organizers of the exhibition for extending the invitation to the Polish Museum of America and the curators of the exhibition, Radosław Paternoga, Bartłomiej Garba, and the Director of the Museum Robert Domżał for their meticulous curation and dedication to showcasing the rich history of Polish sailing.

The organization of the exhibition "100 Years of Polish Sailing" was co-financed by the Minister of Culture and National Heritage.

===

Z radością ogłaszamy otwarcie wystawy „100 lat polskiego żeglarstwa” w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku! Ten niesamowity pokaz polskiej historii morskiej upamiętnia stulecie osiągnięć, podróży i ducha przygód na pełnym morzu.

Choć wystawa pozostaje w Gdańsku, trwają przygotowania do stworzenia tablic wystawienniczych dla Muzeum Polskiego w Ameryce, gdzie 16 sierpnia nasze własne, rzadkie zbiory zostaną zaprezentowane na wystawie „100 lat polskiego żeglarstwa”. Zapraszamy Państwa do zaznaczenia daty w swoich kalendarzach i dołączenia do nas podczas niezapomnianej eksploracji polskiego dziedzictwa żeglarskiego!

Przed uroczystościami inauguracyjnymi w Gdańsku dr Robert Domżał, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego, serdecznie przywitał naszą dyrektor zarządzającą Małgorzatę Kot i życzliwie oprowadził ją po muzeum, z wielką dbałością o szczegóły nadzorując realizację projektu. Nie zabrakło także znamienitych gości ze środowiska żeglarskiego, wśród których byli prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera, olimpijczyk Piotr Myszka i żeglarz polarny Maciej Sodkiewicz. Małgorzacie Kot towarzyszyła w uroczystościach i zwiedzaniu Trójmiasta zaprzyjaźniona z MPA doktorantka i nasza kwerendystka Iwona Flis z Uniwersytetu Gdańskiego.

Skrupulatnie przygotowana wystawa umożliwiła gościom kompleksowy przegląd polskiego żeglarstwa na przestrzeni wieków. Eksponaty podzielone są na kilka kategorii: Sportowe, do których zalicza się puchar z 1937 roku, przyznawany Polakom za wybitne osiągnięcia w regatach Gotland Runt oraz naszywki reprezentacyjne z Igrzysk Olimpijskich w Berlinie 1936; Rejsy, na których znajdują się pamiątki z kultowych wypraw, m.in. czapka żeglarska Ludwika Szwykowskiego, współzałożyciela Polskiego Klubu Jachtowego oraz dziennik stanowiskowy z samotnego rejsu non-stop Henryka Jaskuły; Kluby i Okręgi, prezentujące pamiątki po różnych klubach i okręgach oraz Oświatę Morską, w której znajdują się artefakty takie jak strój żeglarski z okresu międzywojennego oraz przedwojenna księga rozkazów ze statku „Zawisza Czarny”, umożliwiające wgląd w tradycje i szkolenie marynarzy.

Na wystawie znalazły się także prezentacje multimedialne, interaktywne pokazy i wciągające doświadczenia, które przyciągnęły zwiedzających w każdym wieku.

Dziękujemy organizatorom wystawy za zaproszenie Muzeum Polskiego w Ameryce na to szczególne wydarzenie oraz kustoszom wystawy, Radosławowi Paternodze, Bartłomiejowi Garbie i dyrektorowi dr Robertowi Domżałowi, za ich staranne skomponowanie i poświęcenie przy prezentowaniu bogatej historii polskiego żeglarstwa.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.