984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

The PMA welcomes our newest Heritage Life Members Lou and Charlene | PMA

The PMA welcomes our newest Heritage Life Members Lou and Charlene Bielakowski in memory of the Czernek & Golik family’s (Adam and Zofia Golik-Czernek; Jozefa Czaja-Czernek and Jan Golik and Emma Rebacz). Lou and Charlene are longtime PMA volunteers, and Lou is a recipient of the PMA’s Volunteer of the Year Award. Thank you!

MPA wita naszych najnowszych członków wieczystych Dziedzictwa Narodowego Lou i Charlene Bielakowskich, którzy pragną w ten sposób uhonorować pamięć rodziny Czernek & Golik (Adam i Zofia Golik-Czernek; Józefa Czaja-Czernek oraz Jan Golik i Emma Rebacz). Lou i Charlene są długoletnimi wolontariuszami MPA, a Lou jest także laureatem nagrody Wolontariusza Roku MPA. Dziękujemy!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.