984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Wielcy Polacy w kolekcji Muzeum Polskiego w Ameryce – video

Explore the rich tapestry of Polish history and culture in "Great Poles in PMA Collections," a movie brought to you by the Polish Museum of America.

In the first section, delve into the extraordinary lives of inspiring women who dedicated themselves to the welfare of the Polish community. Through a treasure trove of memorabilia, photographs, and letters preserved at the Polish Museum of America, discover the stories of true patriots such as Halina Modrzejewska, Marcelina Sembrich-Kochańska, Stefania Chmielińska, Anna Neumann, Honorata Wołowska, Adela Łagodzińska, Emilia Napieralska, Maria Mirecka-Loryś, and Sabina Logisz. These trailblazers championed the rights of Polish women through music, community and voluntary work, intellect, and feminism.

In the second part of the film, journey through history with artifacts belonging to iconic figures like Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski, Jan Ignacy Paderewski, and Henryk Sienkiewicz. Witness the bravery and impact of these individuals whose legacies are forever preserved within the collections of the Polish Museum of America.

Zapraszamy do poznania bogatej polskiej historii i kultury w filmie „Wielcy Polacy w zbiorach MPA” stworzonym przez Muzeum Polskie w Ameryce.

W pierwszej części zagłębią się Państwo w niezwykłe życie inspirujących kobiet, które poświęciły się dla dobra Polonii. Dzięki skarbnicy pamiątek, fotografii i listów przechowywanych w Muzeum Polskim w Ameryce odkryjecie Państwo historie prawdziwych patriotek, takich jak Halina Modrzejewska, Marcelina Sembrich-Kochańska, Stefania Chmielińska, Anna Neumann, Honorata Wołowska, Adela Łagodzińska, Emilia Napieralska, Maria Mirecka-Loryś i Sabina Logisz. Te niezwykłe pionierki broniły praw Polek poprzez muzykę, pracę społeczną i wolontariat, intelekt i feminizm.

W drugiej części filmu zobaczymy historię odzwierciedloną artefaktami należącymi do ikonicznych postaci, takich jak Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski, Jan Ignacy Paderewski czy Henryk Sienkiewicz. Zapraszamy do bycia świadkiem odwagi i wpływu tych osób, których dziedzictwo jest na zawsze zachowane w zbiorach Muzeum Polskiego w Ameryce.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.