984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

86 years ago

86 years ago, on October 15, 1935 Polish Roman Catholic Union of America Board of Directors established Museum and Archives, known today as The Polish Museum of America.

Sincere thank you!

86 lat temu, 15 października 1935 roku, Rada Dyrektorów Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce uchwaliła decyzję o założeniu Muzeum i Archiwum, funkcjonujących dziś jako Muzeum Polskie w Ameryce. Serdeczne podziękowania!

#onthisday #polishmuseumofamerica #prcua #prcualife

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.