984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

CHM Meeting

The Polish Museum of America had the pleasure of meeting Erica Griffin, director of education at the Chicago History Museum, to explore partnership opportunities for the CHM’s exhibition project, Back/Home: Polish Chicago. Specifically, the PMA staff and CHM discussed school programs and public and community engagement strategies. Author Dominic Pacyga and our Board Member Vicki Granacki were present.

Muzeum Polskie w Ameryce miało dzisiaj przyjemność spotkać się z Ericą Griffin, dyrektorem ds. edukacji w Chicago History Museum, w celu zbadania możliwości partnerstwa w ramach wystawy CHM Back/Home: Polish Chicago. W szczególności pracownicy PMA i CHM omówili programy szkolne oraz strategie zaangażowania społeczeństwa. Obecni byli autor Dominic Pacyga i członek zarządu Vicki Granacki.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.