984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Commemorating Victory in Europe Day

On May 8th we celebrate Victory in Europe Day! On this historic day in 1945, World War II in Europe came to an end. As the news of Germany’s surrender reached the rest of the world, joyous crowds gathered to celebrate in the streets, clutching newspapers that declared Victory in Europe (V-E Day).

For many Poles and other residents of Central Eastern Europe, Victory Day celebrations are bittersweet, as the end of World War II ushered in an era of Soviet control and repression in place until the fall of the communist regime in 1989.

WWII was a period of immense struggle and sacrifice for Poland. From enduring occupation to resisting oppression and finally achieving liberation, our nation witnessed it all. Today, we pay tribute to the bravery and resilience of all those who fought for freedom.

Join us in reflecting on this pivotal moment in history at the Polish Museum of America. Explore our collection of military uniforms, artifacts, and more, and delve into the stories of courage and heroism that define the Polish experience during WWII.

===

8 maja obchodzimy Dzień Zwycięstwa w Europie! W tym historycznym dniu w 1945 roku w Europie dobiegła końca II wojna światowa. Gdy wiadomość o kapitulacji Niemiec dotarła do reszty świata, radosne tłumy zebrały się, aby świętować na ulicach, ściskając gazety ogłaszające zwycięstwo w Europie.

Dla wielu Polaków i innych mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej obchody Dnia Zwycięstwa mają słodko-gorzki charakter, ponieważ koniec II wojny światowej zapoczątkował erę sowieckiej kontroli i represji, która trwała aż do upadku reżimu komunistycznego w 1989 roku.

II wojna światowa była dla Polski okresem ogromnych zmagań i poświęceń. Nasz naród był świadkiem okropności okupacji, oporu i w końcu, wyzwolenia. Dziś składamy hołd odwadze i wytrwałości wszystkich, którzy walczyli o wolność.

Zapraszamy do Muzeum Polskiego w Ameryce - obejrzenia naszej kolekcji mundurów wojskowych, artefaktów i nie tylko oraz zagłębienia się w historię o odwadze i bohaterstwie, które definiują polskie doświadczenie podczas II wojny światowej.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.