984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy Mother’s Day from the PMA!

On May 12, we celebrate one of the most beautiful holidays on the calendar, a day dedicated to honoring and expressing gratitude to the incredible mothers who shape our lives.

To all the mothers out there who invest their time, energy, and love into their children, we extend our warmest wishes. Your dedication not only nurtures your own families but also sets an inspiring example for our entire community.

Did you know that the origins of Mother's Day are deeply rooted in a desire for peace and unity? During the 19th century, women's peace groups in the United States, including those formed by mothers who had lost sons in the Civil War, advocated for a day of reconciliation and remembrance.

In 1905, after the passing of her own mother, Anna Jarvis spearheaded the campaign to establish Mother's Day as a national holiday. Her vision was to create a day to honor the sacrifices and love of all mothers, transcending boundaries and bringing families together.

Today, we carry on this tradition of honoring mothers everywhere. Whether it's through simple gestures of appreciation or grand celebrations, let's take this opportunity to express our love and gratitude to the amazing women who have shaped our lives.

Happy Mother's Day to all the incredible mothers out there!

===

12 maja obchodzimy jedno z najpiękniejszych świąt w kalendarzu, dzień poświęcony uhonorowaniu i wyrażeniu wdzięczności niesamowitym mamom.

Wszystkim matkom i opiekunkom, które poświęcają swój czas, energię i miłość swoim dzieciom, składamy najserdeczniejsze życzenia. Wasze zaangażowanie nie tylko wspiera wasze rodziny, ale także stanowi inspirujący przykład dla całej naszej społeczności.

Korzenie Dnia Matki są głęboko osadzone w pragnieniu pokoju i jedności. W XIX wieku kobiece grupy pokojowe w Stanach Zjednoczonych, w tym te utworzone przez matki, które straciły synów w wojnie secesyjnej, opowiadały się za dniem pojednania i pamięci.

W 1905 roku, po śmierci własnej matki, Anna Jarvis stanęła na czele kampanii na rzecz ustanowienia Dnia Matki świętem narodowym. Jej wizją było stworzenie dnia, który będzie hołdem dla poświęceń i miłości wszystkich matek, przekraczania granic i jednoczenia rodzin.

Dziś kontynuujemy tę tradycję oddawania czci matkom na całym świecie. Niezależnie od tego, czy chodzi o proste gesty uznania, czy o wielkie uroczystości, skorzystajmy z okazji, aby wyrazić naszą miłość i wdzięczność niesamowitym kobietom, które kształtują nasze życie.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.