984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy Independence Day from the PMA!

As we celebrate the 4th of July, we honor the spirit of freedom and unity that defines this great nation. We reflect on the shared values of liberty and democracy that connect us all, and we extend our heartfelt gratitude to those who have fought for and protected these cherished ideals.

Please note that the Polish Museum of America and the PRCUA offices will be closed on July 3 (Wednesday) and on the 4th of July (Thursday). We will reopen on July 6th (Saturday).

Wishing everyone a joyful and safe Independence Day filled with pride, reflection, and festive celebrations!

===

Szczęśliwego Dnia Niepodległości życzy Muzeum Polskie w Ameryce!

Z okazji 4 lipca świętujemy ducha wolności i jedności, który definiuje ten wspaniały naród. Pomyślmy o wspólnych wartościach, o wolności i demokracji, które nas łączą, i podziękujmy tym, którzy walczyli o te cenione ideały.

Informujemy, że Muzeum Polskie w Ameryce oraz biura ZPRKA będą zamknięte 3 lipca (środa) i 4 lipca (czwartek). Muzeum otworzy się ponownie 6 lipca.

Życzymy wszystkim radosnego i bezpiecznego Dnia Niepodległości, pełnego dumy, refleksji i świątecznych uroczystości!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.