984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Meet the Author – Regina Wasiak-Taylor

The Polish Museum of America Library hosted a “Meet the Author” Polish-language event with author Regina Wasiak-Taylor.

President of the Union of Polish Writers Abroad and editor of London’s Literary Memoir (Pamiętnik Literacki), Wasiak-Taylor spoke to the audience at the PMA Library about the distribution of the literary publication and its importance as an organ for Polish writers dispersed worldwide. She also discussed the newest project for the Norwid Year. The PMA is looking forward to its next issue, which will feature the stories of Polish citizens currently fighting in Ukraine, which has inspired recent poetry and prose.

* * *

W Bibliotece Muzeum Polskiego w Ameryce odbyło się polskojęzyczne spotkanie z autorką Reginą Wasiak-Taylor, polską pisarką, znaną animatorką życia literackiego w polskim Londynie, prezeską stowarzyszenia Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (@ZPPnO). Pani Regina opowiadała o dystrybucji wydawnictwa literackiego i jego znaczeniu dla pisarzy polskich rozproszonych po całym świecie. Opowiadała także o najnowszym przedsięwzięciu związanym z Rokiem Norwidowskim. MPA z niecierpliwością czeka na kolejny numer pisma, w którym znajdą się historie Polaków walczących obecnie na Ukrainie, które stały się inspiracją dla najnowszej poezji i prozy.

#reginawasiaktaylor #pamietnikliteracki #polishwriters #ukraine #zwiazekpisarzypolskich

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.