984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Polish Museum of America Hosts Polish Delegates for Constitution Day Celebrations

On May 8, the Polish Museum of America had the pleasure of hosting Consul Agata Grochowska and delegates from Poland – Senators Maria Koc and Paweł Arndt, on behalf of the Speaker of the Polish Senate Tomasz Grodzki. The distinguished guests met with several members of the Board of Directors of the Polish Museum of America as well as the Polish Roman Catholic Union of America, in connection with the May 3 Constitution Day celebrations and to tour our collection of Polish artifacts and artworks. President of the PRCUA James Robaczewski, as well as Vice-President Micheline “Misia” Jaminski and several members of the Board of Directors were present. We thank them for their visit!

8 maja Muzeum Polskie w Ameryce miało przyjemność gościć w imieniu Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego Konsul Agatę Grochowską oraz delegatów z Polski – senatorów Marię Koc i Pawła Arndta. Dostojni goście spotkali się z Zarządem Muzeum Polskiego w Ameryce oraz Zjednoczeniem Polskim Rzymsko-Katolickim w związku z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja oraz aby zapoznać się z muzealną kolekcją polskich artefaktów i dzieł sztuki. Obecni byli prezes ZPRKA James Robaczewski oraz wiceprezes Micheline „Misia” Jaminski. Serdecznie dziękujęmy za odwiedziny!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.