984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

The Art of Jan Henryk de Rosen at the PMA

The Art of Jan Henryk de Rosen at the PMA
Dive into the history of the two large allegorical paintings “Great Figures of Poland’s Past” and “Future Poland” – perfect examples of monumental art, proudly displayed at the Polish Pavilion during the 1939 New York World’s Fair.
#pma #polishmuseumofamerica #ministryofculturenationalheritageandsport #polishart #polishpaintings

Sztuka Jana Henryka de Rosena w kolekcji MPA
Poznaj historię alegorycznych obrazów „Wielkie postacie polskiej przeszłości” i „Polska przyszłości” – doskonałych przykładów sztuki dumnie eksponowanej w Pawilonie Polskim podczas Wystawy Światowej w Nowym Jorku w 1939 roku.
#mpa #muzeumpolskiewameryce #ministerstwodziedzictwanarodowegokulturyisportu #sztukapolska #malarstwopolskie

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.