984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy Grandparents Day!

Happy Grandparents Day! Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Babć i Dziadków!

Władysław (1843–1928) and Albertyna Dyniewicz had eight children and they were blessed with a many grandchildren and great-grandchildren.

Władysław was one of the first Polish settlers in Chicago, founder and publisher of Gazeta Polska, first Polish paper in the Windy City. He is known as a publisher who reprinted countless Polish books and in this way he popularized Polish literature among his fellows Poles who left the native country.

Dyniewicz had a property across from the Holy Trinity church. It housed living quarters, publishing business, bookstore and managed by Władysław’s wife Albertyna eatery, where parishioners met and dined after the Sunday mass.

Dyniewicz was involved in the process of starting the first Polish parishes: St. Stanislaus Kostka and Holy Trinity. He was a member of the Polish National Alliance, member of the Chicago Art Institute, member of the Washington DC Kosciuszko and Pulaski monument committees.

Well known for his patriotism, hospitality, entrepreneurial skills and diligence Władysław Dyniewicz made an important place for himself in the history of Chicago’s Polonia.


Władysław (1843–1928) i Albertyna Dyniewiczowie mieli ośmioro dzieci i zostali pobłogosławieni licznymi wnukami i prawnukami.

Władysław był jednym z pierwszych polskich osadników w Chicago, założycielem i wydawcą Gazety Polskiej, pierwszej polskiej gazety w Wietrznym Mieście. Zasłynął jako wydawca, który przedrukował ogromnie wiele polskich książek i w ten sposób spopularyzował polską literaturę wśród swoich rodaków, Polaków, którzy wyjechali z ojczyzny.

Dyniewicz posiadał kamienicę naprzeciwko kościoła św. Trójcy. Mieściły się w niej mieszkania, wydawnictwo, księgarnia i prowadzona przez żonę Władysława, Albertynę jadłodajnia, w której parafianie spotykali się i spożywali posiłki po niedzielnej mszy.

Dyniewicz był zaangażowany w proces zakładania pierwszych polskich parafii: św. Stanisława Kostki i Świętej Trójcy. Był członkiem Związku Narodowego Polskiego, członkiem Chicago Art Institute, członkiem komitetów pomników Kościuszki i Pułaskiego w Waszyngtonie.

Znany ze swojego patriotyzmu, gościnności, przedsiębiorczości i pracowitości Władysław Dyniewicz zapisał dla siebie ważne miejsce w historii chicagowskiej Polonii.

#grandparentsday #dzienbabci #dziendziadka #władysławdyniewicz #albertynadyniewicz #polishsettlersinchicago #gazetapolska #holytrinitychurch #ststanislauskostka #polishnationalalliance #chicagoartinstitute #chicagospolonia #kosciolswietejtrojcy #kosciolswietegostanislawakostki #zwiazeknarodowypolski #poloniachicagowska #onthisday

Comments(3)

  1. Reply
    Dean (from Dyniewicz) Conrad Sluzynski says:

    Thank you for your nice biography of my great grandparents, and for preserving the contributions of Polish emigrants to other countries.

  2. Reply
    Christine says:

    I am a descendant as well! Daughter, yadwiga, married my great grandfather, Leon Nowak and settled in Buffalo, where we still are today. With all the information on the internet, I am finding all the family legends are actually true!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.