984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Walk through Chicago’s Polish Downtown

Walk through Chicago’s Polish Downtown with architectural historian, Victoria Granacki.

Nearly every Polish undertaking of any consequence in the US from the 1870s through the 1950s either started or was directed from this tight-knit neighborhood. Churches, Schools, Businesses, Fraternal Associations, the Polish Press – a glimpse at them all on your virtual tour of the historic capital of American Polonia.
----
Zapraszamy na spacer po polskim śródmieściu Chicago z historykiem architektury, Victorią Granacki. Prawie każde polskie przedsięwzięcie o jakimkolwiek znaczeniu w Stanach Zjednoczonych od roku 1870 do lat 50. rozpoczęło się lub było kierowane z tej dzielnicy o zwartej zabudowie. Kościoły, szkoły, firmy, stowarzyszenia bratniej pomocy, prasa polska – odwiedź je wszystkie podczas wirtualnej wycieczki po historycznej stolicy Polonii amerykańskiej. Miłego zwiedzania!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.