984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

„Archiwa Rodzinne – Zostań Rodzinnym Archiwistą”

Program Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Od czerwca 2013 r. archiwa państwowe prowadzą kampanię społeczną „Zostań rodzinnym archiwistą”, której celem jest ochrona domowych archiwów oraz zachęcenie do dokumentowania historii rodziny. W ponad 40 miastach Polski działają punkty konsultacyjne „Archiwa Rodzinne”. Można w nich uzyskać poradę jak prowadzić badania nad historią rodzin, w jaki sposób przechowywać dokumenty i zabezpieczać je przed zniszczeniem; można również uzyskać opinię dotyczącą znaczenia zgromadzonych materiałów jako źródła historycznego, a także zgłosić chęć przekazania dokumentów do zbiorów archiwum (w formie oryginalnej lub cyfrowej), w sytuacji braku możliwości ich dalszego przechowania. Podczas prawie dwóch lat trwania kampanii z konsultacji skorzystało ponad 5 tys. osób. Odbyło się także ponad 300 warsztatów edukacyjnych i wystaw. Więcej informacji na temat kampanii, m.in. wykaz punktów konsultacyjnych, znajduje się na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (www.archiwa.gov.pl) w zakładce „Archiwa Rodzinne”.

W czerwcu 2013 r. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Program I Polskiego Radia rozpoczęły kampanię społeczną „Zostań rodzinnym archiwistą”. Powstało kilkadziesiąt audycji z udziałem pracowników archiwów państwowych – archiwistów i konserwatorów, którzy radzili jak dbać o dokumenty (m.in. fotografie i filmy) oraz prowadzić badania nad historią rodzin. W ramach kampanii odbył się konkurs dla słuchaczy Radia na najlepiej zaprezentowane archiwum rodzinne. Pośród prawie stu nadesłanych prac przedstawiciele archiwów państwowych i Polskiego Radia wyłonili 9 najbardziej interesujących. Wybrane dokumenty zostały opublikowane w albumie pt.„Archiwa rodzinne”, który ukazał się w 2013 r. nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

logo_archiwa