984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy World Art Day!

April 15 marks World Art Day, a global celebration dedicated to fostering the development, dissemination, and appreciation of art, as declared during the 40th session of UNESCO’s General Conference in 2019.

As stewards of Polish heritage and culture, we at the Polish Museum of America celebrate the transformative power of art today and every day. From the strokes of master painters to the intricate designs of traditional folk crafts, art connects us across time and space, weaving stories of resilience, creativity, and identity.

Join us in honoring the rich tapestry of Polish artistry that inspires and uplifts. Our Art Gallery is a haven for art enthusiasts and culture seekers alike, showcasing the breathtaking beauty of Polish paintings. You'll encounter masterpieces that capture the essence of Polish heritage and creativity. From renowned works by iconic artists to hidden gems waiting to be uncovered, there's something to inspire and delight every visitor.

===

15 kwietnia przypada Światowy Dzień Sztuki – święto poświęcone wspieraniu rozwoju, rozpowszechnianiu i docenianiu sztuki, zgodnie z deklaracją 40. sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 2019 r.

Jako strażnicy polskiego dziedzictwa i kultury, w Muzeum Polskim w Ameryce doceniamy każdego dnia siłę sztuki. Od pociągnięć pędzlem naszych mistrzów malarzy po misterne projekty tradycyjnego rzemiosła ludowego, sztuka łączy nas w czasie i przestrzeni, tworząc historie o kreatywności i tożsamości.

Zapraszamy, aby dołączyli Państwo do nas w uhonorowaniu bogatego gobelinu polskiego artyzmu, który inspiruje i podnosi na duchu. Nasze Muzeum to raj dla miłośników sztuki i poszukiwaczy kultury, prezentujący zapierające dech w piersiach piękno polskiego malarstwa. Spotkacie Państwo arcydzieła, które oddają istotę polskiego dziedzictwa i kreatywności. Od znanych dzieł uznanych artystów po ukryte skarby czekające na odkrycie – każdy odwiedzający znajdzie coś, co zainspiruje i zachwyci. Zapraszamy!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.