984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Polish National Department Documents from the Polish Museum of America Added to the UNESCO Memory of the World Register

Press release
phone (773) 384-3352 ext. 2111
PMA@PolishMuseumOfAmerica.org

Komunikat prasowy
tel. 773-384-3352 wew. 2111
PMA@PolishMuseumOfAmerica.org

Polish National Department Documents from the Polish Museum of America Added to the UNESCO Memory of the World Register

September 28, 2018, Warsaw, Poland – The Polish Museum of America (PMA) was recognized today at the Belweder Palace in Warsaw, during this anniversary year marking 100 years of Poland’s regained independence. Selected documents from the Polish National Department (PND) collection held in the PMA Archives were entered into the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Memory of the World Register for 2018.

Present during the ceremony: Minister Wojciech Kolarski, Undersecretary of State in the Cabinet of the President, who read a letter from Andrzej Duda, President of the Republic of Poland; Prof. Piotr Gliński, Deputy Prime Minister and Minister of Culture and National Heritage; Prof. Magdalena Gawin, Undersecretary of State; Prof. Sławomir Ratajski, Polish National Commission for UNESCO Secretary-General; and Dr. Wojciech Woźniak, State Archives of Poland Director and Chairman of the UNESCO Memory of the World Program Polish Committee.

PMA President Richard Owsiany accepted the official certificate of recognition on behalf of the PMA. Owsiany stated: “I am very pleased that the Polish National Department documents held at the PMA Archives were formally entered into the UNESCO Memory of the World Register, because it also recognizes Polonia’s contributions towards Poland regaining its independence. It is an honor to participate in this grand ceremony.”

Longtime friend and colleague of the PMA, Edyta Targonska, Archivist and Head of the Department of Acquisitions and Processing at the State Archive in Lublin, Poland, will be present to explain the significance of the files during the exhibition of the newly registered items. The exhibit lasts from September 28 to 30.

Thanks goes to the State Archives of Poland and its selection committee, for inviting the PMA to participate with the UNESCO program.

The Polish National Department – the central organization of Polish emigrants in America, active in 1916-1925, is the first and once of the most complete collections at the PMA Archives, consisting of 34.5 liner meters. The PND Collection includes evidence of the tireless and daily efforts by Poles in America, who on the advice and urging of IJ Paderewski, many American Polonia leaders, and representatives of the Polish clergy, including the first Polish bishop in America, Bishop Paul Peter Rhode - went to war in order in order to regain their homeland. Individuals, who for various reasons remained, including women, organized committees, worked towards raising funds and material needs for the Polish Army in France, supported the Polish National Committee in Paris, and sent aid to those in the homeland.

The documents exhibited at the Belweder Palace give evidence of the unknown and underestimated contributions of American Polonia towards Poland’s regained independence.

#unesco #polishmuseumofamerica #polishnationaldepartment #pmaarchives #poloniagoestowar #unescomemoryoftheworldregister

Akta Wydziału Narodowego Polskiego z kolekcji Muzeum Polskiego w Ameryce wpisane na Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”

Pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym, 28 września 2018 roku w tak ważnym dla wszystkich Polaków roku - 100 lecia niepodległości Polski - Muzeum Polskie w Ameryce (MPA) zostało wyróżnione w Belwederze.

Akta Wydziału Narodowego Polskiego z kolekcji MPA wpisane zostały na Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata” na rok 2018.
Podczas uroczystości wystąpili Minister Wojciech Kolarski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, prof. Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister prof. Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prof. Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz dr Wojciech Woźniak Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Przewodniczący Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata.

Oficjalny certyfikat dla MPA odebrał osobiście prezes MPA Ryszard Owsiany, a podczas dni otwartych, które potrwają od 28 do 30 września, o aktach opowiadać będzie współpracująca z naszą placówką od lat archiwistka z Archiwum Państwowego z Lublina Edyta Targońska.
„Jestem bardzo rad z przyznania Aktom WNP przechowywanym w Archiwum MPA certyfikatu wpisu na Polską Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”, gdyż uznany tym samym został wkład Polonii w odzyskanie przez Polskę niepodległości. To zaszczyt móc uczestniczyć w tak doniosłej uroczystości” – powiedział Ryszard Owsiany.

Podziękowania kierujemy do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz szanownej Kapituły, za wyróżnienie Muzeum Polskiego w Ameryce.
Wydział Narodowy Polski - centralna organizacja Wychodźstwa polskiego w Ameryce w latach 1916-1925, jest pierwszym oraz jednym z bardziej kompletnych i największych zespołów archiwalnych MPA (34.50 metrów bieżących).

Akta WNP kryją dowody żmudnej, codziennej pracy niestrudzonych rzeszy Polaków w Ameryce, którzy za radą liderów organizacji polskich w Ameryce, mistrza I.J. Paderewskiego oraz przedstawicieli polskiego duchowieństwa, z pierwszym biskupem polskim w Ameryce, ks. Pawłam Rhode na czele – „ruszyli do boju” w celu odzyskania Ojczyzny.

Osoby, ktore z różnych powodu pozostały (w tym kobiety, matki i żony) organizując się w komitety, włączyły się do pracy gromadzenia funduszy oraz wszelkich potrzebnych środków na utrzymanie Armii Polskiej we Francji, wspomaganie działań Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu oraz słanie potrzebnych środków dla głodujących w Ojczyźnie.

Akta pokazane w Belwederze prezentują nieznany i często niedoceniany wkład Polonii amerykańskiej w odzyskanie przez Polskę Niepodległości.

#archiwa #archiwalia #unesco #niepodległość #pamięćpolski #pamięćświata #uroczystość

Uroczystość rozpoczęli swoimi wystąpieniami Pan Minister Wojciech Kolarski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Pan prof. Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pani Minister prof. Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pan prof. Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO a także Pan dr. Wojciech Woźniak Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Przewodniczący Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata.


Fotorelacja z uroczystości w Belwederze:
Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata wzbogacona o nowe obiekty

Akta WNP z kolekcji MPA wpisane na Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”
Akta WNP z kolekcji MPA wpisane na Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”
Akta WNP z kolekcji MPA wpisane na Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”
Akta WNP z kolekcji MPA wpisane na Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”
Photo by Anna Wytrzymalska

All are invited to the PMA’s upcoming exhibit, “Polonia Goes to War,” which examines this history in detail. The opening reception will be held on October 12, 2018, and the exhibit runs through March 10, 2019.

Zapraszamy Państwa na wystawę Muzeum Polskiego w Ameryce „Polonia rusza do boju”, która szczegółowo opowie tę historię. Uroczysty wernisaż odbędzie się 12 października 2018 r. – serdecznie ZAPRASZAMY.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.