984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Stowarzyszenie Odra Niemen

Paulina and Emil Majchrzak from the Odra-Niemen Association (Wielkopolska Branch) during a visit to Chicago. The Majchrzak's visited the Polish Museum and donated the Association’s quarterly magazines to the PMA Library. The Odra-Niemen Association reaches the farthest corners of the world with the mission of supporting Polish heroes and combatants.

Paulina i Emil Majchrzak ze Stowarzyszenia Odra-Niemen (Oddział Wielkopolski) podczas prywatnej wizyty w Chicago odwiedzili Muzeum Polskie i przekazali Bibliotece MPA kwartalniki swojej organizacji. Stowarzyszenie Odra-Niemen dociera do najdalszych zakątków świata z misją wspierania polskich bohaterów i kombatantów.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.