Happy Independence Day from PMA

Happy Independence Day from The Polish Museum of America! Z okazji Święta Niepodległości Muzeum Polskie w Ameryce przesyła Państwu najlepsze życzenia!

Continue reading
Żołnierze wnoszą sztandary

Pulaski Day at the Polish Museum of America 2020

Pulaski Day at the Polish Museum of America

Continue reading