Remembering Casimir Pułaski: A Hero’s Legacy

Casimir Pulaski: The "Father of the American Cavalry" and hero of the American Revolutionary War, known for his unwavering commitment to liberty and justice.

Continue reading

Happy Independence Day from PMA

Happy Independence Day from The Polish Museum of America! Z okazji Święta Niepodległości Muzeum Polskie w Ameryce przesyła Państwu najlepsze życzenia!

Continue reading
Żołnierze wnoszą sztandary

Pulaski Day at the Polish Museum of America 2020

Pulaski Day at the Polish Museum of America

Continue reading