ze zbiorów Polskiego Muzeum w Ameryce w Chicago

Ze zbiorów Polskiego Muzeum w Ameryce w Chicago

Aktywna współpraca między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją „Świątynia Sztuki” i pracownią konserwatorską „Ars Veta”, działającymi przy Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, to przedsięwzięcia, które skupiają się przede wszystkim na zabezpieczeniu i ratowaniu dziedzictwa narodowego pozostającego poza granicami kraju, w tym zagrożonych zbiorów instytucji emigracyjnych.

Continue reading

Employee Appreciation Day

Employee Appreciation Day

Continue reading

Lesson of Polish History

99. Anniversary of Poland’s Independence.

Continue reading

Kosciuszko Bicentennial at the PMA

The Polish Museum of America held the opening reception for the Kosciuszko Bicentennial

Continue reading

Legends

An Inherit Chicago Festival event: Ignacio Zaragoza. Friedrich von Steuben. Tadeusz Kosciuszko.

Continue reading

Stay informed

Due to scheduled renovations,

Continue reading

Renata’s 11 faces during workshop with Piotr Antonow

Artist Piotr Antonow’s led a hands on workshop, “Secrets of the Charcoal Portrait”, this past Saturday, August 26 2017.

Continue reading

A private violin recital to benefit The Polish Museum of America

Dr. Kornelia Krol hosted a fundraiser for the PMA on Thursday, August 24

Continue reading