984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Siberian orphans

One hundred years have passed since the successful return of Polish orphans in Siberia to their homeland, who during 1919–1922 were deported from Russia, torn by civil war and revolution.

Thanks to the joint efforts of the Rescue Committee in Vladivostok and the help of the Polish National Department based in Chicago, a group of 370 Polish children from Siberia came to the United States in October 1920. The Polish orphans were under the care of American Polonia for two years, until February 6, 1922, when they happily left for Poland. More information can be found in Halina Misterka’s article, which will be published in the Friday, February 11, 2022 edition of Dziennik Związkowy.

“Siberian orphans”, drawing by W.T. Benda, The gift of Dr. K. H. Wachtel, New York, 1922.

The painting, originally intended for Marshal Foch, was undelivered due to the inability to finish - donated to doctor Karol Wachtl for his work for the repatriation.

Dziś mija sto lat od szczęśliwego powrotu do Polski dzieci syberyjskich, które w latach 1919–1922, wywieziono z ogarniętej wojną domową i rewolucją Rosji. Dzięki wspólnym działaniom Komitetu Ratunkowego we Władywostoku i pomocy Wydziału Narodowego Polskiego z siedzibą w Chicago, grupa 370 polskich dzieci z Syberii przybyła do Stanów Zjednoczonych począwszy od października 1920 r. Dzieci syberyjskie pozostawały pod opieką Polonii w Ameryce przez dwa lata, aż 6 lutego 1922 r., kiedy szcześliwie odpłynęły do Polski. Więcej informacji w artykule Haliny Misterki, który pojawi się w Dzienniku Związkowym, w piątek 11 lutego 2022.

Sieroty Syberyjskie z kolekcji Muzeum Polskiego w Ameryce, rysunek W.T. Bendy, dar Dr. K. H. Wachtla, Nowy York, 1922

Obraz, przeznaczony pierwotnie dla Marszałka Focha, z powodu niemożności wykończenia niedoręczony – ofiarowany Doktorowu Karolowi Wachtlowi za Jego pracę na rzecz repatriacji Dziatwy Polskiej ze Syberii.

#onthisday #siberia #dziennikzwiazkowy #rescuecommittee #americanpolonia #halinamisterka #WTBenda #KHWachtel

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.