Exploring the Legacy of Ganna Walska: An Evening at the PMA

Join us on October 14th at 6 p.m. as we delve into the captivating life of Madame Ganna Walska, a renowned beauty, opera star, and philanthropist. Discover her enduring legacy, from rebuilding the Royal Castle in Warsaw to owning the Théâtre des Champs-Élysées in Paris, and creating Lotusland, a stunning

Continue reading

Doroczne Spotkanie Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie w Paryżu

W dniach od 29 sierpnia do 1 września 2018 r. obradowała, po raz czterdziesty z kolei od Jej powstania w 1979 r., Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Uczestnicy, zrzeszeni w ponad dwudziestu instytucjach polskich poza granicami Kraju działających na 3 kontynentach opiekujących się polskim dziedzictwem, spotkali

Continue reading