984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Exploring the Legacy of Ganna Walska: An Evening at the PMA

Explore Madame Ganna Walska's fascinating life and legacy on October 14th at 6 p.m. Join us for an event moderated by Ms. Mira Puacz, a dedicated museum member, as we discuss her contributions to beauty, opera, philanthropy, and iconic landmarks

The Polish Museum of America recently welcomed Ms. Mira Puacz as a special guest who will moderate our upcoming event, "Ganna Walska Portrait of an Era," on October 14th at 6 p.m. This event will explore the life and legacy of Madame Ganna Walska, known for her exceptional beauty, opera career, and philanthropic contributions, including funding the Royal Castle's reconstruction in Warsaw and acquiring the Théâtre des Champs-Élysées in Paris. Madame Walska's lasting impact also includes Lotusland, a unique botanical garden in California. Ms. Puacz, a long-standing museum member, discussed the details of the event during the meeting and, in conversations with our young employees and volunteers, emphasized interest and openness to a change.

Join us for an enlightening cultural experience at the Polish Museum of America on October 14th!

Muzeum Polskie w Ameryce powitało niedawno panią Mirę Puacz jako gościa specjalnego, który będzie moderował nadchodzące wydarzenie „Ganna Walska Portret Epoki”, które odbędzie się 14 października o godzinie 18:00. Wydarzenie to przybliży życie i dziedzictwo Madame Ganny Walskiej, znanej ze swojej wyjątkowej urody, kariery operowej i działalności filantropijnej, w tym finansowania odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie i nabycia Théâtre des Champs-Élysées w Paryżu. Trwały wpływ Madame Walskiej obejmuje także Lotusland, wyjątkowy ogród botaniczny w Kalifornii. Pani Puacz, wieloletnia członkini, podczas spotkania omówiła szczegóły wydarzenia i w rozmowach z naszymi młodymi pracownikami i wolontariuszami, podkreśliła zainteresowanie oraz otwartość na zmiany.

Proszę dołaczyć do nas i przeżyć pouczające doświadczenie kulturalne w Muzeum Polskim w Ameryce 14 października!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.