984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Volunteer’s Day: Celebrating Selfless Service

On April 20, 2023, after 4 years, The Polish Museum of America reunites once more to celebrate Volunteer's Day.
This is a special occasion dedicated to honoring and thanking our wonderful volunteers who have over the years provided the PMA with an invaluable help. They not only have gifted us their time and effort but also have enriched our institution with their presence and their various talents and skills. The PMA staff gives a round of applause and a huge thank you to all of our volunteers and the following Volunteers of the Year:
Teresa Rozanacki, 
Marek Rowicki, 
Sergio Romero & 
Hanna Przybylska
We thank you very much!
If you are interested in volunteering with us, reach out! Go to our website: polishmuseumofamerica.org or visit us in-person to see our impressive collection.

Dziś, po 4 latach, Muzeum Polskie w Ameryce ponownie spotyka się, by świętować Dzień Wolontariusza. To szczególna okazja poświęcona uhonorowaniu i podziękowaniu naszym wspaniałym wolontariuszom, którzy przez lata udzielali MPA nieocenionej pomocy. Nie tylko ofiarowali nam swój czas i wysiłek, ale także wzbogacili naszą instytucję swoją obecnością oraz różnymi talentami i umiejętnościami. Pracownicy MPA gromkimi brawami i podziękowaniami kierują się do wszystkich naszych wolontariuszy oraz następujących Wolontariuszy Roku:
Teresy Rozanacki, 
Marka Rowickiego, 
Sergio Romero oraz 
Hanny Przybylskiej
Dziękujemy bardzo!
Jeśli Państwo są zainteresowani wolontariatem z nami, proszę się z nami skontaktować! Proszę odwiedzić naszą stronę internetową: polishmuseuofamerica.org lub osobiście aby zobaczyć nasze imponujące zbiory.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.