984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Wizyta delegacji Instytutu Pamięci Narodowej

Podczas pobytu w Chicago członkowie delegacji IPN z prezesem dr. Jarosławem Szarkiem na czele spotkali się z przedstawicielami organizacji polonijnych m.in. Zrzeszenia Nauczycieli Polskich, Związku Narodowego Polskiego oraz Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce. Członkowie delegacji odwiedzili Muzeum Polskie w Ameryce. W skład delegacji IPN weszli m.in.: dr Jarosław Szarek – Prezes IPN, dr hab. Piotr Artur Kardela – Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku, IPN Adam Hlebowicz – Zastępca Dyrektora BEN IPN, Karol Madaj – Naczelnik Wydziału Edukacji Historycznej, Rafał Pękała – Naczelnik Wydziału Notacji i Opracowań Multimedialnych, Marzena Kruk – Dyrektor Archiwum IPN, dr Mariusz Żuławnik – Zastępca Dyrektora Archiwum IPN.
Członkowie delegacji IPN z Polski w dniu 17 stycznia odwiedzili Muzeum Polskie w Ameryce gdzie spotkali się z zarządem Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce, dyrekcją Muzeum Polskiego w Ameryce oraz pracownikami.
Głównym celem wizyty delegacji IPN jest powołanie PRZYSTANKU HISTORIA Instytutu Pamięci Narodowej przy Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce zbiegającym się z inauguracją obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Chicago. Celem programu „Przystanek Historia” jest popularyzacja wiedzy o historii najnowszej oraz edukacja historyczna.

Wizyta delegacji Instytutu Pamięci Narodowej
Wizyta delegacji Instytutu Pamięci Narodowej
Wizyta delegacji Instytutu Pamięci Narodowej
Wizyta delegacji Instytutu Pamięci Narodowej
Photos by Julita Siegel & Lidia Kowalewicz

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.